STRELBA STUDIO

STRELBA STUDIO je majetková skupina, bola založená 6. 10. 2009. Združuje majetok, ktorý používa STUDIO STRELBA, k výkonu svojej činnosti. Patria do nej filmové a hudobné prostriedky či rekvizity a taktiež aj štúdiá a ateliéry APRICOT HOUSE. Časť majetku STUDIO STRELBA aj vlastní.