História

Úvod InformácieHistória

História STUDIO STRELBA siaha až na začiatok 21. storočia keď bola vytvorená skupina produkčných činností pod názvom STRELBA (Studio/Stamp/presS Television Radiofonion Electronic/Earth Local Best/Beautiful Art). Túto skupinu produkčných činností prevádzkoval práve zakladateľ STUDIO STRELBA. V týchto časoch sa nevyrobil ani jeden výrobok iba polovýrobok, nebola dokonca ani profesionálna technika, avšak tieto amatérske foto, video a audio polovýrobky sú dodnes uložené v archíve STUDIO STRELBA. Až niekoľko rokov po, konkrétne 4. 7. 2009 prevádzkovateľ skupiny produkčných činností STRELBA založil filmové, hudobné a nahrávacie štúdio, label a vydavateľstvo, pod názvom STUDIO STRELBA. Skupina produkčných činností STRELBA automaticky prešla na STUDIO STRELBA. Pár dní po založení bolo vytvorené prvé logo. Prvý polovýrobok niesol názov HORYSHOW. STUDIO STRELBA zo začiatku až do jedného roka, pracovalo vo formáte jednokanálového audia (mono), jednokanálového videa (mono-2D) vo formáte 4:3 do 1K. Niekoľko dní po založení STUDIO STRELBA konkrétne 6. 10. 2009 bola založená majetková skupina pod názvom STRELBA STUDIO združujúca majetok, ktorý STUDIO STRELBA používa na prevádzkovanie skupiny produkčných činností STRELBA. Jej názov bol odvodený od loga, v ktorom boli prehodené slová "STUDIO" a "STRELBA". 12. 10. 2010 STUDIO STRELBA prešlo na nový formát, dvojkanálového audia (stereo), jednokanálového videa (mono-2D) vo formáte 16:9 do 2K. Taktiež sa zmenilo aj logo. STUDIO STRELBA takto vydržalo až do 4. 12. 2015. V tomto období vyrobilo STUDIO STRELBA mnoho výrobkov, prechádzalo pozitívnym ale aj ťažkým obdobím, kedy boli časy spochybňovania existencie STUDIO STRELBA. Dochádzalo aj k dosť častému zamieňaniu názvov "STUDIO STRELBA", "STRELBA STUDIO" a "STRELBA", kedy si ich tieto subjekty zamieňali a vystupovali tak pod prezývkami. STUDIO STRELBA v tomto období začalo spolupracovať aj s organizáciami zaoberajúcimi sa kultúrnymi podujatiami. 10. 7. 2013 STUDIO STRELBA získalo novú budovu v podobe štúdií a ateliérov s názvom APRICOT HOUSE. O niečo neskôr začalo úzko spolupracovať s najstarším českým hudobným vydavateľstvom. Taktiež STUDIO STRELBA spolupracovalo s rôznymi hudobníkmi a umelcami. V 4. 12. 2015 STUDIO STRELBA prešlo z poloprofesionálneho na profesionálne vybavenie, vytvorilo sa nové logo, nové web stránky, zrekonštruovali a zdokonalili sa štúdiá a ateliéry, prešlo sa na nový formát štvorkanálového audia (kvadro), dvojkanálového videa (stereo-3D) vo formáte 16:9 do 4K. Taktiež získalo aj právnu subjektivitu, čím získalo aj plné práva na všetky svoje produkty.