O štúdiu

Úvod STUDIO STRELBAO štúdiu

STUDIO STRELBA (Stamp (alebo skôr presS) Television Radio Electronic Local Best Art) je neziskové, multimediálne, produkčné a vydavateľské združenie, bolo založené 5.7.2009. STUDIO STRELBA sa zaoberá produkciou multimediálneho obsahu ako je napríklad: hudba, film, kniha, rozhlas, televízia, tlač, audio, video, foto, zvuk, svetlo a obraz, taktiež sa zaoberá organizáciou a spolu organizáciou kultúrnych podujatí. Všetko sa to robí na neziskovom princípe. Našim partnerom je aj spoločnosť PARABOLÁNI, na ich vianočnej akcii sa staráme o spríjemnenie vianočnej atmosféry. Taktiež spolupracujeme aj s najstarším českým hudobným vydavateľstvom SUPRAPHON a.s. a s mnoho ďalšími subjektmi, ako aj umelcami. Našim poslaním je podpora kultúry, médií a taktiež spríjemňovať a rozveseľovať ľuďom každodenný život.