O štúdiu

Úvod STUDIO STRELBAO štúdiu

STUDIO STRELBA (Stamp (alebo skôr presS) Television Radio Electronic Local Best Art) je neziskové, filmové, ale aj hudobné, produkčné štúdio, bolo založené 5.7.2009. Našim hlavným cieľom je iniciovanie a zabezpečenie vytvorenia filmových, kinematografických, audiovizuálnych, hudobných, literárnych, fotografických či iných umeleckých diel ktoré sú možné vnímať vo video, audio a foto forme. V rámci našej doplnkovej činnosti sa snažíme dať týmnto dielam formu ich vyjadrenia, spôsobom iniciovania a zabezpečenia konečného vyhotovenia záznamov a dostať tieto záznamy a diela na verejnosť či už uvádzaním na verejnosti alebo verejným rozširovaním ich rozmnoženín. Taktiež sa v rámci hlavnej činnosti zaoberáme organizáciou a spolu organizáciou kultúrnych podujatí, rôznych kultúrnych stretnutí a podobne. Nesmieme zabudnúť že našim hlavným cieľom je hlavne aj podpora kultúry, umenia či médií, snažíme sa byť nápomocný aj iným organizáciám zaoberajúcim sa kultúrou či umením, a to bez nároku na akúkoľvek odmenu. Všetko sa to robí na neziskovom princípe.  Našim partnerom je aj organizácia PARABOLÁNI, na ich vianočnej akcii sa staráme o spríjemnenie vianočnej atmosféry. Taktiež spolupracujeme aj s najstarším českým hudobným vydavateľstvom a s mnoho ďalšími subjektmi, ako aj umelcami. Našim poslaním je podpora kultúry, médií a taktiež spríjemňovať a rozveseľovať ľuďom každodenný život.