O štúdiu

Úvod STUDIO STRELBAO štúdiu

STUDIO STRELBA (Studio/Stamp/presS Television Radiofonion Electronic/Earth Local Best/Beautiful Art) je neziskové filmové, hudobné a náhrávacie štúdio, label a vydavateľstvo.

Našim hlavným cieľom je iniciovanie a zabezpečenie vytvorenia filmových, kinematografických, audiovizuálnych, hudobných, literárnych, fotografických či iných umeleckých diel ktoré sú možné vnímať vo video, audio a foto forme, a dať týmto dielam formu ich vyjadrenia, spôsobom iniciovania a zabezpečenia konečného vyhotovenia záznamov.

V rámci našej doplnkovej činnosti sa snažíme dostať tieto záznamy a diela na verejnosť či už uvádzaním na verejnosti alebo verejným rozširovaním ich rozmnoženín. Taktiež sa v rámci hlavnej činnosti zaoberáme organizáciou a spolu organizáciou kultúrnych podujatí, rôznych kultúrnych stretnutí a podobne. Nesmieme zabudnúť že našim hlavným cieľom je hlavne aj podpora kultúry, umenia či médií, snažíme sa byť nápomocný aj iným organizáciám zaoberajúcim sa kultúrou či umením, a to bez nároku na akúkoľvek odmenu. Všetko sa to robí na neziskovom princípe.

Spolupracujeme aj s najstarším českým hudobným vydavateľstvom a s mnoho ďalšími subjektmi, ako aj umelcami.