O štúdiu

Úvod STUDIO STRELBAO štúdiu

STUDIO STRELBA (Stamp (alebo skôr presS) Television Radio Electronic Local Best Art) je neziskové, filmové, ale aj hudobné, produkčné štúdio a vydavateľstvo, bolo založené 5.7.2009. STUDIO STRELBA sa zaoberá produkciou audiovizuálneho a zvukového obsahu. Taktiež sa zaoberá organizáciou a spolu organizáciou kultúrnych podujatí. Všetko sa to robí na neziskovom princípe. Našim partnerom je aj organizácia PARABOLÁNI, na ich vianočnej akcii sa staráme o spríjemnenie vianočnej atmosféry. Taktiež spolupracujeme aj s najstarším českým hudobným vydavateľstvom SUPRAPHON a.s. a s mnoho ďalšími subjektmi, ako aj umelcami. Našim poslaním je podpora kultúry, médií a taktiež spríjemňovať a rozveseľovať ľuďom každodenný život.