STRELBA

STRELBA je skupina produkčných činností, ktorá bola založená na začiatku 21. storočia a ktorú do roku 2009 vykonával jeden zo zakladateľov STUDIO STRELBA. V roku 2009 prešla na STUDIO STRELBA a do dnes je to skupina produkčných činností ktorú prevádzkuje STUDIO STRELBA.