Kontakt

Úvod Informácie Kontakt

 

STUDIO STRELBA

 

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

 

Komjatice

Novozámocká 792/3

941 06

 

IČO: 50053116

 

 

APRICOT HOUSE

 

Komjatice

Novozámocká 1484

941 06

 

 

SK3483300000002601542197

+421352029908

nz.studiostrelba.sk

studiostrelba@nz.studiostrelba.sk