Cenník doplnkovej činnosti STUDIO STRELBA

Úvod PRODUKCIACenník

Postprodukcia (nakrúcanie, strih, render, nahrávanie, mix, master) záznamov pre komerčné použitie:

 

audiovizuálny záznam:

- nakrúcanie .................................................. 30 € / hod.

- strih .................................................. 30 € / záznam

- render .................................................. 30 € / záznam

- nahrávanie .................................................. 30 € / hod.

- mix .................................................. 30 € / záznam

- master .................................................. 30 € / záznam

- odovzdanie alebo zverejnenie ................................................. 60€ / záznam

- spolu .................................................. 240 € / záznam pri 1 hod. nkrúcania a nahrávania

 

- výjazd - personál (kameraman, zvukár, osvetľovač... - možnosť výberu) .................................................. 10 € / za osobu na 1 hod.

+ 0,33 € / km od ateliérov APRICOT HOUSE

 

zvukový záznam:

- nahrávanie .................................................. 30 € / hod.

- mix .................................................. 30 € / záznam

- master .................................................. 30 € / záznam

- odovzdanie alebo zverejnenie .................................................. 30€ / záznam

- spolu .................................................. 120 € / záznam pri 1 hod. nahrávania

 

- podklad .................................................. 40€ / záznam

- hudba .................................................. 40€ / dielo

- text .................................................. 40€ / dielo

 

- výjazd - personál (kameraman, zvukár, osvetľovač... - možnosť výberu) .................................................. 10 € / za osobu na 1 hod.

+ 0,33 € / km od ateliérov APRICOT HOUSE

 

 

Produkcia (nahrávanie, strih, mix, master) záznamov súkromnej povahy (svadby, plesy, stužkové/venčekové, firemné/súkromné akcie...):

 

audiovizuálny záznam .................................................. 240 € / 1 hod. záznamu (4 € / 1 min. záznamu)

zvukový záznam .................................................. 120 € / 1 hod. záznamu (2 € / 1 min. záznamu)

 

nosič záznamu (USB) .................................................. 10 € / 1 ks

 

výjazd - personál (kameraman, zvukár, osvetľovač... - možnosť výberu) .................................................. 40 € / za osobu na 1 deň

+ 0,33 € / km od ateliérov APRICOT HOUSE

 

licenčný poplatok v prípade chránených diel na zázname:

- do 10 ks nosičov (USB) .................................................. 8,40 €

- od 11 do 50 ks nosičov (USB) .................................................. 20,40 €

- od 51 ks nosičov (USB) .................................................. 40,80 €

 

(Príklad: cena jedného podujatia zaznamenaného na audiovizuálny záznam, v prípade štandardného postupu vychádza CCA 300 €)

 

Audiovizuálny záznam bude vyrobený v 3D dvojkanálovom stereoskopickom obraze, 16:9, 4K a v štvorkanálovom qadrofonickom zvuku, 4.0 (môže byť vyrobený celkovo v 3D alebo iba s vystupujúcimi grafickými prvkami, kvalita záznamu sa bude pohybovať v rozpätí Full HD - Ultra HD podľa nasadenia techniky)

Zvukový záznam bude vyrobený v štvorkanálovom qadrofonickom zvuku, 4.0

Záznam bude dodaný na USB nosiči (v prípade záujmu je možne využiť službu kopírovanie záznamov na iný nosič)

 

Kopírovanie záznamov z nosiča na nosič, do digitálnej formy alebo naopak (VHS, MC, CD, DVD, BD, vinyl...):

 

audiovizuálny záznam:

- 1 obrazový kanál .................................................. 4 € / záznam

- 1 zvukový kanál .................................................. 2 € / záznam

(Príklad: stereoskopické video/3D + qadrofonické audio je 8 € + 8 € = 16 € / záznam)

- dodatočné úpravy (strih, mix, čistenie...) .................................................. 20 € / za každú začatú hodinu

 

zvukový záznam:

- 1 zvukový kanál .................................................. 2 € / záznam

(Príklad: qadrofonické audio je 8 € / záznam)

- dodatočné úpravy (strih, mix, čistenie...) .................................................. 10 € / za každú začatú hodinu

 

nosič záznamu podľa výberu (možnosť využitia vlastného nosiča):

- šifrovaný online stream .................................................. 0 € / za stream

- flash disk (USB) .................................................. 10 € / ks

- optický disk (CD, DVD, BD) .................................................. 1 € / ks

 

v prípade záznamov s chránenými dielami sa započítava licenčný poplatok podľa aktuálneho cenníka OKS (SLOVGRAM, SAPA, SOZA, LITA a OZIS)

 

Pre vytvorenie objednávky alebo presnejšiu kalkuláciu nás neváhajte kontaktovať, zašleme Vám cenovú ponuku, prípadne bezplatne poradíme.

 

Produkcia: § 107 ods. (2) a § 116 ods. (3) zákon č. 185/2015 Z. z. - STUDIO STRELBA

Postprodukcia: § 107 ods. (2) a § 116 ods. (3) zákon č. 185/2015 Z. z. - objednávateľ

 

Využitím týchto služieb podporujete kultúru a filmovú či hudobnú tvorbu ktorú iniciuje STUDIO STRELBA!

 

Kontakt na poverenú osobu:

Bc. Matej Lukáč

+421910524222

 

 

 

* Príjem z doplnkovej činnosti bude použitý v plnom rozsahu na zabezpečenie hlavných cieľov a poslania, ktorými sú iniciovanie a zabezpečenie vytvorenia filmových, kinematografických, audiovizuálnych, hudobných, literárnych, fotografických či iných umeleckých diel ktoré sú možné vnímať vo video, audio a foto forme, organizácia a spolu organizácia kultúrnych podujatí, rôznych kultúrnych stretnutí a podobne, podpora kultúry, umenia či médií.