Cenník doplnkovej činnosti STUDIO STRELBA

Úvod PRODUKCIACenník

Postprodukcia (nakrúcanie, strih, render, nahrávanie, mix, master) záznamov pre komerčné použitie:

 

zvukový záznam:

- nahrávanie .................................................. 30 € / hod.

- mix .................................................. 30 € / záznam

- master .................................................. 30 € / záznam

- digitálna distribúcia .................................................. 30€ / záznam

- export .................................................. 30€ / záznam (nezapočítava sa v prípade distribúcie)

- spolu .................................................. 120 € / záznam pri 1 hod. nahrávania

 

- podklad .................................................. 50€ / záznam

- hudba .................................................. 50€ / dielo

- text .................................................. 50€ / dielo

 

- výjazd - personál (kameraman, zvukár, osvetľovač... - možnosť výberu) .................................................. 10 € / za osobu na 1 hod.

+ 0,30 € / km od ateliérov APRICOT HOUSE


 audiovizuálny záznam:

- nakrúcanie/nahrávanie .................................................. 60 € / hod.

- strih/mix .................................................. 60 € / záznam

- render/master .................................................. 60 € / záznam

- digitálna distribúcia ................................................. 60€ / záznam

- export .................................................. 60€ / záznam (nezapočítava sa v prípade distribúcie)

- spolu .................................................. 240 € / záznam pri 1 hod. nkrúcania/nahrávania

 

- výjazd - personál (kameraman, zvukár, osvetľovač... - možnosť výberu) .................................................. 10 € / za osobu na 1 hod.

+ 0,30 € / km od ateliérov APRICOT HOUSE

 

 

Produkcia (nahrávanie, strih, mix, master) záznamov súkromnej povahy (svadby, plesy, stužkové/venčekové, firemné/súkromné akcie...):

 

audiovizuálny záznam .................................................. 240 € / 1 hod. záznamu (4 € / 1 min. záznamu)

zvukový záznam .................................................. 120 € / 1 hod. záznamu (2 € / 1 min. záznamu)

 

nosič záznamu (USB) .................................................. 10 € / 1 ks

 

výjazd - personál (kameraman, zvukár, osvetľovač... - možnosť výberu) .................................................. 40 € / za osobu na 1 deň

+ 0,30 € / km od ateliérov APRICOT HOUSE

 

licenčný poplatok v prípade chránených diel na zázname:

- do 10 ks nosičov (USB) .................................................. 8,40 €

- od 11 do 50 ks nosičov (USB) .................................................. 20,40 €

- od 51 ks nosičov (USB) .................................................. 40,80 €

 

(Príklad: cena jedného podujatia zaznamenaného na audiovizuálny záznam, v prípade štandardného postupu vychádza CCA 300 €)

 

Audiovizuálny záznam bude vyrobený v 3D dvojkanálovom stereoskopickom obraze, 16:9, a v štvorkanálovom qadrofonickom zvuku, 4.0 (môže byť vyrobený celkovo v 3D alebo iba s vystupujúcimi grafickými prvkami, kvalita záznamu sa bude pohybovať v rozpätí Full HD - Ultra HD podľa nasadenia techniky)

Zvukový záznam bude vyrobený v štvorkanálovom qadrofonickom zvuku, 4.0

Záznam bude dodaný na USB nosiči (v prípade záujmu je možne využiť službu kopírovanie záznamov na iný nosič)

 

Kopírovanie záznamov z nosiča na nosič, do digitálnej formy alebo naopak (VHS, MC, CD, DVD, BD, vinyl...):

 

audiovizuálny záznam:

- 1 obrazový kanál .................................................. 6 € / záznam

- 1 zvukový kanál .................................................. 3 € / záznam

(Príklad: stereoskopické video/3D + qadrofonické audio je 12 € + 12 € = 24 € / záznam)

- dodatočné úpravy (strih, mix, čistenie...) .................................................. 20 € / za každú začatú hodinu

 

zvukový záznam:

- 1 zvukový kanál .................................................. 3 € / záznam

(Príklad: qadrofonické audio je 12 € / záznam)

- dodatočné úpravy (strih, mix, čistenie...) .................................................. 10 € / za každú začatú hodinu

 

dátová zložka

- dáta .................................................. 9 € / zložku

 

nosič záznamu podľa výberu (možnosť využitia vlastného nosiča):

- šifrovaný online stream .................................................. 0 € / za stream

- flash disk (USB) .................................................. 10 € / ks

- optický disk (CD, DVD, BD) .................................................. 1 € / ks

 

v prípade záznamov s chránenými dielami sa započítava licenčný poplatok podľa aktuálneho cenníka OKS (SLOVGRAM, SAPA, SOZA, LITA)

 

Pre vytvorenie objednávky alebo presnejšiu kalkuláciu nás neváhajte kontaktovať, zašleme Vám cenovú ponuku, prípadne bezplatne poradíme.

 

Pri vytvorení záväznej objednávky na postprodukciu, vyžadujeme aktívnu komunikáciu (obzvlášť vo fáze mixážu a dolaďovania s ním spojeného), v opačnom prípade nebudeme dodatočné návrhy brať do úvahy. Vprípade odmlčania sa po dodaní služby, berieme takýto akt ako úplný súhlas s dodanou službou.

 

Produkcia: § 107 ods. (2) a § 116 ods. (3) zákon č. 185/2015 Z. z. - STUDIO STRELBA

Postprodukcia: § 107 ods. (2) a § 116 ods. (3) zákon č. 185/2015 Z. z. - objednávateľ

 

Využitím týchto služieb podporujete kultúru a filmovú či hudobnú tvorbu ktorú iniciuje STUDIO STRELBA!

 

Kontakt na poverenú osobu:

Mgr. Matej Lukáč

+421910524222

 

 

 

* Príjem z doplnkovej činnosti bude použitý v plnom rozsahu na zabezpečenie hlavných cieľov a poslania, ktorými sú iniciovanie a zabezpečenie vytvorenia filmových, kinematografických, audiovizuálnych, hudobných, literárnych, fotografických či iných umeleckých diel ktoré sú možné vnímať vo video, audio a foto forme, organizácia a spolu organizácia kultúrnych podujatí, rôznych kultúrnych stretnutí a podobne, podpora kultúry, umenia či médií.